Kryptografa poświadczające zgodność wysyłanych dyrektyw.

Teraźniejszy świat przekierował dużo ważnych rzeczy z tradycyjnej postaci przekazywania do internetowej.

Toteż dość często

Toteż dość często to oczywiście internetową drogą wysyłane są poufne dyrektywy czy pieniądze. Standardowo używane sygnatury mające zaświadczyć zgodność przekazywanych papierów okazują się w elektronicznym świecie mało warte, ma się możliwość wątpić w ich prawdziwość a tego typu dokument uznać za niebyły.

Aby

Aby nie prowadzić do tego typu problematycznych sytuacji stosuje się nowoczesne sposoby kryptograficzne, które poza tym, że gwarantują poufność przekazu, umożliwiają niekwestionowaną identyfikację wysyłającego a także gwarancję integralności komunikatu. Do tego rodzaju czynności rozpoznawania używa się algorytmów kryptograficznych znajdujących się paruset pewnych programach gwarantujących ochronę poczty e-mail (PGP) i w raportach transmisyjnych (SSL).